Historyk literatury, redaktor. Autor książek „Zadura. Ścieżka wiersza” (2008) oraz tomu rozmów z Krystyną Miłobędzką i Andrzejem Falkiewiczem „Szare światło” (2009). Jako redaktor przygotował m.in. publikacje „Wielogłos. Krystyna Miłobędzka w recenzjach, szkicach, rozmowach” (2012) oraz „Nie przeczytane”. Studia o twórczości Andrzeja Falkiewicza (2014). Współorganizator konferencji naukowych poświęconych literaturze najnowszej. Kurator festiwalu literackiego towarzyszącego Nagrodzie Kościelskich w latach 2011-2013, organizator licznych spotkań i wydarzeń literackich. Teksty i rozmowy o literaturze publikował w tomach zbiorowych, a także na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Nowych Książek” i „Twórczości”.


Znalezione artykuły