ur. 1980, historyk i krytyk sztuki, czasami kurator, adiunkt na Wydziale Badań
Artystycznych i Studiów Kuratorskich warszawskiej ASP. Współprowadzi dwa czasopisma:
krytyczno-artystyczny „Szum” (z Karoliną Plintą) i historyczno-artystyczne „Miejsce” (z Mariką
Kuźmicz). Ostatnio opublikował książkę „Proteuszowe czasy. Rozpad państwowego systemu sztuki 1982–1993” (2020), za którą dostał nominację do Nagrody im. Jana Długosza.


Znalezione artykuły