MediaLab Chrzelice –  Obóz Kultury 2.0

MediaLab Chrzelice –
Obóz Kultury 2.0

Pierwszy polski MediaLab za nami. Odbył się w Chrzelicach w dniach 12-16 sierpnia 2010 w ramach projektu Kultura 2.0. Obejrzyj fotoreportaż z miejsca zdarzenia

Jeszcze 1 minuta czytania

W dniach 12-16 sierpnia Chrzelice pod Opolem były miejscem pierwszego polskiego MediaLabu. Przez cztery dni grupa ok. 50 osób zainteresowanych tematyką nowych mediów – m. in. artystów, projektantów, programistów, animatorów kultury i badaczy akademickich – zdobywała nowe umiejętności podczas warsztatów. Uczyli się Pure Data, Fluxusa, zajmowali się digitalizacją lokalnego dziedzictwa, budowali swoje projekty Arduino. Działo się.

Głównym elementem obozu były warsztaty, m.in. Fluxusa
- języka programowania do tworzenia wizualizacji, także w 
czasie rzeczywistym / fot. Dawid Kozłowski

Warsztat PureData, środowiska do generowania
interaktywnych instalacji audiowizualnych
/ fot. Agnieszka Słodownik

Digitalizacja oddolna to działanie na rzecz dziedzictwa z 
wykorzystaniem nowych technologii. Uczestnicy
MediaLabu pokazali, że nie muszą być to drogie,
specjalistyczne rozwiązania - wystarczą urządzenia, które
nosimy w kieszeniach, wystarczy je tylko nieco
zmodyfikować, a czasem po prostu wykorzystać w nowym
kontekście. Na zdjęciu - aparat fotograficzny i telefon
komórkowy, które po podwieszeniu pod latawiec
wykonywały „zdjęcia lotnicze” Chrzelic. Fotografie zostały
później naniesione na siatkę mapy, wykonaną przy użyciu
modułów GPS w telefonach komórkowych przez „ekipę
rowerową” / fot. Paulina Jędrzejewska

fot. Paulina Jędrzejewska

fot. Ula Tarasiewicz

Jeden z projektów Arduino - hołd dla zapomnianej już dziś
gry „w kapsle”, urządzenie do mierzenia prędkości strzału.
W płytce zintegrowano dwa czujniki, które przesyłają do
komputera informację o czasie pokonania przez kapsel
drogi między nimi - na tej podstawie komputer wylicza
prędkość / fot. Ula Tarasiewicz

Na ścianie lokalnego baru powstał mural...
/ fot. Dawid Kozłowski

...przedstawiający mapę Chrzelic jako obwodu drukowanego
/ fot. Dawid Kozłowski

Wieczorami uczestnicy warsztatów tworzyli tymczasowe
muzyczno-wizualne ensamble / fot. Agnieszka Słodownik

Równolegle do działań medialabowych odbywały się Dni
Chrzelic, na których i my byliśmy...
/ fot. Agnieszka Słodownik

... i rozwijaliśmy zawrotne prędkości na
samochodach-odbijakach / fot. Agnieszka Słodownik

Zapraszamy za rok! / fot. Dawid Kozłowski


VIDEO Z CHRZELIC:

Reportaż Ani Ejsmont

Materiał Jagody Chalcińskiej

Materiał Agaty Jałosińskiej


Formuła obozu odwoływała do idei medialabu: instytucji (często niezależnej) umożliwiającej wspólne uczenie się i pracę osób o różnych umiejętnościach (informatycy, projektanci, artyści, użytkownicy) nad projektami wykorzystującymi nowe media i technologie.
Głównym celem medialabu jest wspólny rozwój poprzez nowatorskie wykorzystanie nowych mediów cyfrowych oraz otwartych modeli współpracy i współtworzenia. Łączenie działań związanych z najnowszymi trendami z obszaru kultury i technologii z tradycyjną ideą majsterkowania i warsztatów twórczych. Prowadzący warsztaty pokazują, jak wykorzystywać uniwersalne narzędzia w skali lokalnej. Aby podkreślić znaczenie lokalności, obóz zorganizowany został z dala od metropolii tradycyjnie kojarzonych z podobnymi przedsięwzięciami. Obóz odbywał się również w kontekście trwających  równolegle Dni Chrzelic – imprezy plenerowej współorganizowanej przez wiejską społeczność.
Projekt medialabu to edukacja medialna, rozumiana nie tylko, jako umiejętność krytycznego odbierania i korzystania z mediów, ale i samodzielnego tworzenia treści medialnych (a w pewnym sensie także samych mediów). www.obozkultury20.artklaster.pl

fotoblog Dawida Kozłowskiego
fotoblog Uli Tarasiewicz

Organizatorem obozu była fundacja Ortus.Opracowała Agata Jałosińska (we współpracy z Mirkiem Filiciakiem i Alkiem Tarkowskim).