W pośpiechu

Rozmowa z Tadeuszem Konwickim

Tadeusz Konwicki opowiada o dzieciństwie, babci, dziadku i wujostwie, czasach szkolnych, zdrowiu i chorowaniu. Zapraszamy do wysłuchania nagrań z rozmów odbytych wiosną w mieszkaniu pisarza w Warszawie

Jeszcze 0 minut czytania

1157

rys. T. Konwicki

1159


1164


1161


1162


1163


1167Rysunki Tadeusza Konwickiego pochodzą z książki „Nowy Świat i okolice”, wydanej w Czytelniku w 1986 roku, wznowionej przez wydawnictwo Agora w 2010 roku jako IX tom „Książek wybranych”.

Zapis rozmów Przemysława Kanieckiego z Tadeuszem Konwickim zostanie opublikowany w książce „W pośpiechu”, wydawnictwo Czarne, premiera 2 listopada 2011.