Historyczka i eseistka teatralna. Profesorka w Zakładzie Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki PAN. Autorka: m.in. monografii „Jan Kreczmar. Grał jakby uczył” (2005); „Ciało w teatrze. Perspektywa antropologiczna” (2012); współautorka „Soc i sex. Diagnozy teatralne i nieteatralne” (2009, Nagroda Fundacji Kultury) i „Soc sex i historia” (2014);  redaktorka „Aktor. Niepewna tożsamość” (2011).  Pomysłodawczyni,  autorka programu  i kierowniczka  Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Nowego Teatru w Warszawie. Stale współpracuje z dwutygodnik.com.


Znalezione artykuły