Dramatolożka, teatrolożka, kierownik dramaturgów w Narodowym Starym Teatrze. Autorka książki „Polski Faust. Wątki faustyczne w polskiej dramaturgii XX wieku” (2007), współredaktorka monografii zbiorowych „Publiczność (z)wymyślana. Relacje widz – scena w polskiej praktyce dramatopisarskiej i inscenizacyjnej” (2009) oraz „Rzemiosło teatru. Etos – profesje – materia” (2015). Publikowała na łamach m.in „Dialogu”, „Didaskaliów”, „Teatru” oraz na portalu teatralny.pl.


Znalezione artykuły