POLEMIKA

POLEMIKA

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki odpowiada na felieton Marii Poprzęckiej. „Dama z gronostajem” najgorętszym tematem lata?

Jeszcze 0 minut czytania

Po zapoznaniu się w dwutygodnik.com felietonem „Wizyta młodszej pani” prof. Marii Poprzęckiej i odpowiedzią prof. Zdzisława Żygulskiego jun. („Drwina z rzeczy wielkiej wagi”), uprzejmie informujemy, że Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki nie podziela zdania prof. Marii Poprzęckiej na temat Muzeum Czartoryskich.

Formuła felietonu (uznanej, stałej Autorki) rządzi się określonymi prawami, dlatego nie polemizujemy z tym tekstem, opublikowanym jako wypowiedź autorska. Ponieważ jednak Autorka, co nie jest tajemnicą, piastuje funkcję prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, dlatego, reprezentując znaczną część naszego środowiska zawodowego, czujemy się zobowiązani do publicznego wyrażenia odmiennego stanowiska w tej sprawie.

za Zarząd:
Joanna Daranowska-Łukaszewska – Prezes
Agnieszka Gronek – Sekretarz