Take Five

Zbigniew Rybczyński

Jeszcze 1 minuta czytania


„Take Five” to kilkuminutowa etiuda Zbigniewa Rybczyńskiego, którą zrealizował jako dyplom operatorski w trakcie studiów w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi. Ten kilkuminutowy film eksperymentalny wpisuje się doskonale w ówczesną działalność Warsztatu Formy Filmowej (1970-1977), którego jednym z założycieli i najaktywniejszych twórców był właśnie Rybczyński. Zgodnie z ideą Warsztatu w „Take Five” mamy do czynienia z rozłożeniem medium filmowego na części pierwsze w celu jego zbadania. Szczególną uwagę w tym przypadku przyciąga obraz, powstały w wyniku wielokrotnej ekspozycji tych samych gestów aktorskich sfilmowanych w różnych kolorach kontrowego oświetlenia.

Autor pozornie rezygnuje z przestrzeni, umieszczając bohaterów w absolutnej czerni, jednak to właśnie ich ruch w ramach kadru wyznacza na nowo wewnętrzną przestrzeń filmu. Odrzucając klasyczne formy prowadzenia narracji, Rybczyński nie rezygnuje z głównej funkcji dzieła filmowego, czyli opowiadania historii. (...)
                                                                                                                                            oprac. K. Iwańska


Film pochodzi z Kolekcji Sztuki Współczesnej, którą można znaleźć na Ninatece.