Urodził się ostatniego dnia sierpnia. Doktorant w Katedrze Krytyki Współczesnej UJ. Teksty krytycznoliterackie publikuje często na papierze (m.in. „Nowe Książki”, „Opcje”, „Nowa Dekada Krakowska”, „Wyspa”, „FA-Art”, „Arterie”, „Elewator”) i od czasu do czasu w sieci. Współautor książki „Literatura i kino. Polska po 1989 roku”. Kinofil. Mieszka w Krakowie.


Znalezione artykuły