Ur. 1962, krytyk literacki, literaturoznawca, tłumacz i eseista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a obecnie szef Katedry Języka Polskiego i Literatury na University of Illinois w Chicago. Autor kilkunastu książek, w tym zbiorów esejów: „Anatomia ciekawości” (1999; Nagroda Kościelskich), „Występek: eseje o pisaniu i czytaniu” (2001), „Pragnienie i bałwochwalstwo” (2003), „Nieobliczalne” (2007), „Życie na miarę literatury” (2009), „Słońce, możliwość, radość” (2010), „Kiwka” (2015). Znawca twórczości Barthes'a, Gombrowicza, Derridy, Schulza, Prousta, Witkacego, Nietzschego i Leśmiana. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada w Krakowie.


Znalezione artykuły