Warszawa nowoczesna

Czesław Olszewski

Jeszcze 1 minuta czytania

 

Czesław Olszewski (1894-1969) należał do generacji organizującej w niepodległej Polsce zawodowy ruch fotograficzny na potrzeby nowoczesnej prasy, instytucji rządowych i wydawnictw propagandowych. Współpracował w latach 30. z najważniejszym magazynem branżowym „Architektura i Budownictwo” oraz z luksusowym miesięcznikiem „Arkady” poświęconym szeroko rozumianej kulturze wizualnej, materialnej i sztuce. To na ich łamach ukazywały się fotografie Olszewskiego dokumentujące nowopowstającą architekturę warszawską, wnętrza sklepów i luksusowych willi. Stworzył najobszerniejszy w tej dziedzinie, liczący ponad 1200 zachowanych negatywów, zbiór.

„Warszawa nowoczesna”. Raster i Instytut Sztuki PAN,
Warszawa, 356 stron, język polski i angielski, w księgarniach od
końca września 2012
Wszystkie fotografie prezentowane w albumie „Warszawa nowoczesna” zostały zeskanowane z oryginalnych szklanych negatywów, a ich wszelkie wtórne zabrudzenia i uszkodzenia zostały wyretuszowane. O ile to było możliwe, na podstawie zachowanych śladów odtworzone zostało również autorskie kadrowanie negatywów. Celem tych zabiegów była próba jak najwierniejszego oddania fizjologii fotograficznego nowoczesnego oka i kreowanej przezeń idealistycznej aury nowej architektury.