O(d) rzeczy. Nr 13 (19.09.2009)

Redakcja Dwutygodnika

Drodzy czytelnicy! Po raz pierwszy – korzystając z zasłużonej formy edytorialu – kierujemy do was kilka słów o(d) rzeczy, którą co dwa tygodnie uzupełniamy tę stronę

Jeszcze 1 minuta czytania

Po kilku miesiącach poznawania „Dwutygodnika” my sami dostrzegliśmy potrzebę komunikacji linii redakcja-czytelnik, stworzenia miejsca, gdzie będziemy mogli wprost zakomunikować coś od siebie.

Tożsamość „13” jest wielowątkowa. Z wydarzeń aktualnych, które nasi wysłannicy śledzą w kraju i poza nim, dochodzi do głosu wątek przeszłości i mitów, które się z niej krystalizują i są materiałem do teraźniejszych rozpoznań. To zadziwiające, gdy artysta sam staje się mitem/ikoną, i musi mierzyć się z własnymi ograniczeniami, chronić przed wpadnięciem w pułapkę powtórzenia, fałszu maniery. Takie obawy pojawiają się – nie zawsze na pierwszym planie, ale bardzo znamiennie – w tekstach i rozmowach w tym wydaniu.

rys. TwożywoTematem ważnym i elektryzującym coraz silniej, jest zbliżający się Kongres Kultury Polskiej. Wielkie plenum odbędzie się już wkrótce w Krakowie, towarzyszą mu potężne oczekiwania, lecz także kontrowersje. Niektórzy poczuli się wykluczeni. Redakcja „Dwutygodnika” będzie uczestniczyć w tym walnym zjeździe bardzo licznie i krytycznie. Po każdym dniu i nocy zapraszamy na spontaniczne i subiektywne relacje zatytułowane „Kontury Kulgresu”. Ten żartobliwy przekręt widniejący na okładce „13”, będzie sygnował sytuacje na obrzeżach powagi i wzniosłości, wychwyci nieformalne spostrzeżenia i odkrycia dokonujące się na marginesach tego wiekopomnego wydarzenia.

Katarzyna Tórz

Tekst dostępny na licencji Creative Commons BY-NC-ND 3.0 PL (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych).