Ur. 1991, krytyk literacki, filolog, pracownik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książki „Filologia lokalna – lokalność filologa. Praktyki literacko-naukowe Stefana Szymutki” (Warszawa 2022).


Znalezione artykuły