Rocznik ’88. Pisze o rożnych aspektach dyskryminacji i uprzedzeń. Absolwent Polskiej Szkoły Reportażu. Pochodzi ze Słupska, mieszka w Warszawie. 


Znalezione artykuły