Studiował filozofię i historię sztuki na KUL i UW. Doktoryzował się pracą na temat wiedzy niejawnej (tacit knowledge). Autor kilkunastu publikacji z zakresu epistemologii i filozofii nauki. Zajmuje się metodologią humanistyki, teoriami interpretacji oraz historią sztuki XX wieku. Stale współpracuje z dwutygodnik.com.


Znalezione artykuły