Obronił właśnie doktorat o queerowych implikacjach dzieciństwa, dorosłości i starości w amerykańskim performansie i kinie. Studiował na University of Pittsburgh, w School of Theatre, Film and Television na UCLA i na University of Southern California w Los Angeles. Publikował, m.in. w „Didaskaliach”, „Notatniku Teatralnym”, „Opcjach”, „Ha!arcie”. Wieloletni Koordynator Programowy festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Stale współpracuje z dwutygodnik.com.


Znalezione artykuły