Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, dziennikarka, publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej” i „Wysokich Obcasach”


Znalezione artykuły