Historyk idei, filozof, profesor Instytutu Nauk Społecznych UW, ostatnio wydał książki: „Europa w obliczu końca” (2012) oraz „Klęska rozumu” (2013).


Znalezione artykuły