Krytyczka muzyczna, felietonistka „Odry”. Publikowała w takich fachowych czasopismach muzycznych, jak „Glissando”, „dissonance” (Szwajcaria), „Neue Zeitschrift für Musik” i „MusikTexte” (Niemcy), „World New Music Magazine” (Belgia). Autorka książki „Rytuał superformuły” o Karlheinzu Stockhausenie (Krytyka Polityczna 2011) oraz współautorka (wraz z Tomaszem Biernackim) zbioru esejów o współczesnych operach „Po zmierzchu” (Krytyka Polityczna 2012). Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim i teorii muzyki na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Stale współpracuje z dwutygodnik.com.


Znalezione artykuły