Redaktor, dziennikarz. Publikował w „Studiach Medioznawczych”, „Nowych Książkach”, „Tygodniku Powszechnym”, „Kulturze Liberalnej” i „non/fiction”. Finalista nagród dziennikarskich: Mediatorów, Grand Press i Nagrody im. Barbary Łopieńskiej. Laureat nagrody Fundacji „Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego”. Autor książki „Spór o Kapuścińskiego”. Redaktor książek non-fiction w Wydawnictwie Poznańskim.


Znalezione artykuły