Kulturoznawca, historyk sztuki i muzykolog, doktor nauk humanistycznych związany z Instytutem Kultury Polskiej UW. Autor książki „Teatr operowy Petera Sellarsa. Inscenizacje Händla i Mozarta z lat 80. XX wieku”. Członek Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska oraz Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, od 2016 jego sekretarz. Stale współpracuje z dwutygodnik.com.


Znalezione artykuły