Doktor(ka) nauk humanistycznych związana z Instytutem Kultury Polskiej UW, współpracuje z „Dialogiem”, w 2018 roku otrzymała III nagrodę w Konkursie im. Krzysztofa Mętraka, współautorka książki „Chopinowskie igrzysko. Historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 1927-2015”.


Znalezione artykuły