Oświadczenie

Redakcja

Oświadczenie w sprawie artykułu Karoliny Plinty „Odzyskać przeżywanie”

Jeszcze 1 minuta czytania

W odpowiedzi na zarzuty kolektywu artystycznego Kem i w związku z oświadczeniem zamieszczonym na stronie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie chcielibyśmy wyjaśnić sformułowania, które pojawiły się w tekście Karoliny Plinty „Odzyskać przeżywanie”, zamieszczonym na łamach „Dwutygodnika”. Użyta w tekście fraza „efektowny duet «homo-dzikusów»” odnosi się do gry ze stereotypami (odpowiednio homoseksualisty i osoby wykluczonej przez dyskurs kolonialny), jaką w performansie kolektywu FAKA dostrzegła autorka. Fraza ta w oczywisty sposób nie dotyczy samych wykonawców, ale ich ról scenicznych, które – zdaniem krytyczki – tematyzowały i dekonstruowały kolonialne konstrukty „dzikusa” oraz homofobiczne stereotypy. Nie było zamiarem autorki ani redakcji „Dwutygodnika”, by przy użyciu tego sformułowania kogokolwiek dyskryminować bądź komukolwiek okazywać brak szacunku. Uważamy ponadto, że dyskusja wokół kontrowersji nie powinna przeradzać się w atak na osobę krytyczki. W związku z tym zespół redakcyjny „Dwutygodnika” deklaruje pełną solidarność z Karoliną Plintą w sporze toczącym się wokół wyżej wymienionego tekstu.

Od swoich początków w 2009 roku „Dwutygodnik” aktywnie promuje kulturę wolną od jakichkolwiek form dyskryminacji. Współpracujemy z autorami piszącymi o kulturze nieheteronormatywnej i promujemy twórców queerowych, a na naszych łamach zabierają głos grupy wykluczone z publicznego dyskursu. Z tego właśnie powodu znaczenie wyżej wymienionej frazy było dla nas – w procesie redakcji – oczywiste. To założenie wywołało szkody i zostało odebrane jako obraźliwe, dlatego 28 maja, a więc jeszcze przed publikacją oświadczenia CSW, przeprosiliśmy artystów na Twitterze.

Tekst dostępny na licencji Creative Commons BY-NC-ND 3.0 PL (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych).