Ur. 1986, absolwent filologii angielskiej UAM. Interesuje się narratologią oraz szeroko pojętą popkulturą. Autor książki „Nie będzie żadnej rewolucji”, poświęconej zespołowi Cool Kids of Death.


Znalezione artykuły