Ur. w 1969 r. w Kaliszu, poeta, redaktor i wydawca. Absolwent filozofii UAM w Poznaniu. Ogłosił jedenaście własnych książek poetyckich i tłumaczenie poematu W.H. Audena „W podziękowaniu za siedlisko” (2013). Redagował artzine „Już jest jutro” (1990–1994) i dwutygodnik literacki „Nowy Nurt” (1994–1996), prowadził dział polskiej prozy w Wydawnictwie W.A.B. (2005–2013), był redaktorem naczelnym Wydawnictwa Ossolineum (2015–2020). Obecnie pracuje w Wydawnictwie Filtry i prowadzi zajęcia ze sztuki pisania na poznańskiej polonistyce. Jego najnowsza książka, „Po domu” (2021), została nominowana do Nagrody Poetyckiej „Silesius” i Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Stale współpracuje z „Dwutygodnikiem”.


Znalezione artykuły