Poetka, pisarka, prof. SGGW, pracuje w Samodzielnym Zakładzie Botaniki Leśnej. Bada wzrost, anatomię, aerodynamikę oraz biomechanikę roślin. Autorka trzech książek poetyckich („Atomy”, „minimum”, „Piach”) i jednej eseistycznej, „Patyki, badyle”. Felietonistka „Dwutygodnika”.


Znalezione artykuły