W latach 2012–2018 prowadził blog 1uchem/1okiem poświęcony głównie polskiej muzyce niezależnej. Uwielbia dźwięki i nasłuchiwanie. Publikował na łamach „Polityki”, „Gazety Magnetofonowej”, „Kwartalnika Muzycznego M/I” i „Czasu Kultury”. Stale współpracuje z dwutygodnik.com.


Znalezione artykuły