(ur. 1982) – absolwentka Filozofii UW. Od 2008 programerka Malta Festival Poznań, pomysłodawczyni tematycznego nurtu Malta – Idiomy. Obecnie pracuje nad monograficzną książką o teatrze Gisèle Vienne. Współpracuje z Gazetą Teatralną „Didaskalia”.


Znalezione artykuły