WOJACZEK NA DZIEŃ MATKI!!!!

PUDELIT

Tylko w PUDELICIE: rękopis „Ojczyzny”!

W tym szczególnym miesiącu, obfitującym w święta państwowe i maryjne, PUDELIT chciałby słowami poety złożyć życzenia wszystkim Matkom. Szczegółowe afirmacje niech znajdą w sonecie Rafała Wojaczka, „Ojczyzna”.

©Instytut Mikołowski