BALLADY, ROMANSE, RÓŻAŃCE!!!!

PUDELIT

…czyli wakacje w Licheniu!

Zamiast w gumowcach jeździć na zagraniczne festiwale, zespół Ballady i Romanse eksploruje dzisiejsze oblicza romantycznej tradycji ojczystej. Ostatnio zorganizował wypad do Lichenia, gdzie członkowie zespołu sfotografowali się z dziełem architektonicznym Barbary Bieleckiej w tle. Czy siostry Wrońskie wykorzystają na następnej płycie dźwięki „Maryi Bogurodzicy”, piętnastotonowego dzwonu spiżowego?

Od lewej: Marek Dziedzic, Zuza Wrońska, Radeł Łukasiewicz, Michał Anuszewski, Baśka Wrońska, Maciej Gołyźniak, fot. Maciej PilarczykW czasie wakacji (numery 86-90) zapraszamy czytelników do współpracy przy tworzeniu PUDELITA. Na adres redakcja@dwutygodnik.com prosimy przesyłać  propozycje zdjęć z opisami. Dla autorów wybranych do publikacji zdjęć przewidziane są honoraria. 

 

Regulamin konkursu
1.     Zdjęcia własnego autorstwa prosimy przesyłać w wersji elektronicznej (fotmat jpg, najlepiej min. 700 px szerokości) przez całe lato, od 22 czerwca do 30 sierpnia 2012 r. na adres redakcja@dwutygodnik.com wraz z informacją kogo przedstawiają i gdzie były zrobione.
2.     Z nadesłanych materiałów redakcja wybierze pięć, które zostaną kolejno opublikowane w rubryce „Pudelit” w numerach 86-90.
3.     Opisy do zdjęć są mile widziane, choć nie obowiązkowe, powinny liczyć do 2 tys. znaków ze spacjami; redakcja ma prawo do zmian i skrótów.
4.     Zdjęcia nie mogą w żaden sposób naruszać dóbr osobistych osób na nich przedstawionych; autorzy zdjęć są zobowiązani posiadać wszelkie zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób przedstawionych na fotografiach z wyłączeniem osób powszechnie znanych przedstawionych w związku z pełnieniem funkcji publicznych.
5.     Autorzy opublikowanych materiałów otrzymają honoraria na podstawie umów licencyjnych zawartych z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą dwutygodnik.com.
6.     Przyjmujemy jedynie niepublikowane nigdzie dotąd zdjęcia.