Ur. 1970, pisarka i tłumaczka, autorka książek: „Ręka Flauberta” (2013), „W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu” (2015), „Lesbos” (2017). Przełożyła z rosyjskiego zbiór próz Iwana Bunina „Późna godzina. Opowiadania emigracyjne” i „Nieszczęsne dni (dziennik z lat 1918-1919)”, esej Leonida Bieżyna „Anton Czechow. Droga na wyspę katorżników” oraz bajkę Siergieja Kozłowa „Jeżyk we mgle”. Mieszka w Warszawie.


Znalezione artykuły