Krytyk i historyk sztuki. Kurator wystaw. Wykłada na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.


Znalezione artykuły