Absolwent muzykologii, student architektury krajobrazu, oscylujący między kulturą a naturą. Latami szukał Nowych Horyzontów kina, czasami gonił za widmami, obecnie redaktor magazynu „Glissando”.


Znalezione artykuły