H. przed ziemią obiecaną

Jan Dwutygodnik

10 września Jan Klata pokaże w Łodzi swój najnowszy spektakl: „Ziemię obiecaną” według powieści Władysława St. Reymonta. W „Dwutygodniku” przypominamy jego inne przedstawienie: „H.” według Szekspira

Jeszcze 0 minut czytania

Fragmenty spektaklu „H.” pochodzą z rejestracji dokonanej przez Narodowy Instytut Audiowizualny w Stocznik Gdańskiej w lipcu 2006 roku. Spektakl dostępny na płycie DVD.

175