Historyczka nowoczesnej kultury polskiej, badaczka kultury wizualnej, filmoznawczyni, od 2016 roku dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej UW. Autorka książki „Twarze w tłumie” (2005, Nominacja do Nagrody Nike), współautorka „Obyczajów polskich. Wiek XX w krótkich hasłach ”(2008) oraz dwutomowej pracy „Kultura wizualna w Polsce ”(2017). Eseistka i krytyczka, stała współpracowniczka „Dwutygodnika”.


Znalezione artykuły