Dramaturżka, badaczka. Działając na pograniczu praktyki artystycznej i refleksji teoretycznej, zajmuje się głównie choreografiami i tańcami społecznymi, protestami oraz poezją i performatyką języka. Stale współpracuje z „Dwutygodnikiem”.


Znalezione artykuły